LEDENLØPET, et historisk løp gjennom kulturlandskapet i hjertet av Gudbrandsdalen.

Historien bak Ledenløpet.

Det startet med inspirasjon fra Sveits der lignede sti og gamle fjellveier ble brukt som trasse for ulike løp. Noen av oss spant videre på ideen om Pilegrimsleden kunne brukes på samme måte. For oss representerer Leden vår egen historie, et levende kulturlandskap og bærekraft. Dette er viktige elementer for oss, og noe vi ønsker å videreføre til ny generasjoner. Enkelt sagt, bruke men ikke forbruke.

Leden ligger som en levende trenings areana for alle i Øyer og Tretten. Kan vi da bruke Leden i større grad.

Som et ledd i aktiviteten til ØTI ski/friidett fant vi ut at Leden er en ypperlig arena for løping. ØTI delte opp den historiske traseen i etapper. Hver etappe ble en trening hvor hver å en ble kjent med bygda og historien som hører til. Vi opplevde at også andre oppdaget Leden å benyttet denne som arena for mosjon på alle nivåer.


Beskrivelse av Ledenløpet fra start til mål

Løpet starter på flere steder avhengig av hvor langt du ønsker å løpe. Distansene er Langleden 27 km, Mellomleden 17 km og Stuttleden 7 km. I tillegg er Bringebærleden for de minste, denne er på ca 3 km hvor utøvere går fra Nermo til start for så å løpe traseen tilbake (ingen tidtakning)

Langleden starter ved Fjøssystemer sitt hovedkontor på Fåvang. Område ved start har flere historiske funn fra ulike tidsperioder med også flere typer veier som de fleste ikke tenker på. Her er det fire typer veier fra de aller eldste rideveier til dagens E6

Rett etter start kommer vi til område der Tungvannssabotørene krysset Leden på sin returrute til Sverige. Leden går videre sørover å stiger betydelig fra MageliCamping opp til Vedum på nord Tretten. Fra Vedum går trassen etter vei med fast dekke til Glømme. Herfra stiger det til gården Kleva, på strekningen får deltagerne panoramautsikt over Losna til Ringebu i nord. På Kleva løper vi gjennom gårdstunet å inn på en veldig fin trasse i flott kulturlandskap. I siste del av partiet kommer vi inn på åpne jorder til gården Tande. Fra Tande går løpet etter grusvei. Strekningen går opp til Simengård hvor det er matstasjon men også start for Mellomleden. Videre fra Simengård er det vei med asfalt og grus før vi kommer inn på sti. Nå nærmer vi oss høyeste punkt på løpet og skille mellom Tretten og Øyer. Utsikten er god, her ser vi til alle kanter.

Det er nok ikke uten grunn av Vardkampen like ved bærer sitt navn med rett. Her var det vardebrenning i urolige tider.

Nå blir det lettere terreng med noen kilometer uten stigning. Vi passerer gårdstunet på Rindal, kommer ut på lokalvei for så å ta inn på Leden i enkelte strekninger. Siste del av denne strekningen fra Kvam til Skjønsberg består av stigning, her gjelder det å disponerte kreftene. Når løperne kommer til Skjønsberg møtes de med panoramautsikt over hele Øyer. Her går trassen gjennom utrolig fint kulturlandskap, forbi gravhauger fra vikingtid for så å stupe ned i Skåedalen. Vi krysser Skåeåa og kommer til Skåden hvor det er drikkestasjon og start for Stuttleden. På Skåe sto den gamle kirka. Område har en mengde metallfunn helt tilbake fra før kr.f. Siste del av Leden er det mest nedoverbakke. Fra Skåden løpes det forbi garden Hov mot Vedum (forøvring kongsgård til Håkon Håkonson). Fra Vedum går løpet over jorder og partier med skog. Det spesielle med skogen her er at det er edellauvskog med bl.a Hassel og Alm. I siste del at dette partiet krysses Nordre Bryhnsåa. Dette område er naturreservat med spesielle arter. Nå starter siste part med stigning opp mot Lie. Trassen går i sin helhet langs sti, den krysser søre Bryhnsåa før siste stigningen til Lie. Lie består av flere gårder som ligger tett sammen. Trassen går gjennom tunet til disse å inn på Lie Hornsjø veien.

Denne følges en kort strekning før løpet svinger inn på sti.

Vi er nå på aller siste del av Leden men også start på Bringebærleden for de aller minste. Herfra er det lett terreng mot Moe og Nermo. Når vi kommer til Sørbygdsvegen følger vi denne sørover til Moe. Her krysser vi veien å løper langsmed rekken av stabbur og rekker med bringebær før vi krysser Mossåa å løper i mål på Nermo.

Leden går gjennom et levende kulturlandskap der jord og skog har gått i arv fra generasjon til generasjon. Området har en husdyrproduksjon med sau og storfe som baserer seg på beite både i bygda og fjellområdene. Leden går også gjennom områder med aktivt skogbruk – der skogen går til nye fornybare oppgaver. I sum gir dette det unike kulturlandskapet som kjennetegner Gudbrandsdalen, som hver dag leverer fantastiske og kortreiste råvarer fra jord og skog.

Lendeløpet har en grunnleggende filosofi der begrepene enkelhet, gjenbruk, bærekraft, nøkternhet,

tradisjon og historie er fundamentet.

På drikkestasjonene er det primært vann og saft. Det er viktig at kopper kastes i søppelsekker som er satt opp. Vi skal ikke ha søppel andre plasser. Hver utøver må IKKE kaste fra seg geltuber etc langs trassen.

Merking langs Leden vil bestå av plakater med piler, bukker med retningspil og løypevakter.

Vi gjør dette da vi mener det vi sier om gjenbruk, bærekraft og nøkternhet.

Vi ønsker å sette fokus på kortreiste produkter, smaksopplevelser og historien rundt.

Dette vil vi ha fokus på i målområde på Nermo. Her vil vi jobbe for at lokalmat bli presentert.

Ledenløpet har som mål å skape entusiasme for vår løping i nærområde, interesse for vår historie, engasjement for å ivareta natur og kulturlandskap slik at vi kan føre dette videre til kommende generasjoner.